20/2/09

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν είναι μόνη της - πλάνα από την πορεία διαμαρτυρίας 19/2

Κάμερα: Κωστής Παναγιωτόπουλος

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στους μεταγενέστερους - Μπ. ΜΠΡΕΧΤ