23/4/09

Αποφάσεις του ΑΠΘ για τους εργαζόμενους στις εργολαβίες

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος των εργολαβιών, το οποίο έχει προκαλέσει και την κατάληψη της πρυτανείας από ομάδες νεαρών, αποφάσισε να καταθέσει το πρυτανικό συμβούλιο στο αρμόδιο υπουργείο, αλλά και να προχωρήσει σε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Στη χθεσινή κοινή του συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποφάσισε τα εξής:

-Να υποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργείο πρόταση νομοθετικής ρύθμισης και αιτιολογική της έκθεση, με σκοπό την ένταξη στο Α.Π.Θ., με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται σήμερα στο Α.Π.Θ. μέσω εργολαβιών. Το κείμενο της πιο πάνω πρότασης καθώς και της αιτιολογικής της έκθεσης έχουν ήδη διατυπωθεί από την Επιτροπή και εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

-Με δεδομένη και γνωστή την ύπαρξη σχετικών νομικών προβλημάτων, το Α.Π.Θ. να προβεί σε ενέργειες με προοπτική την, μέσω ΑΣΕΠ, πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. που σήμερα εξυπηρετούνται από εργολαβίες.

-Να υποδειχθεί στους ενδιαφερόμενους η άμεση υποβολή αίτησης θεραπείας ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσω του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του Α.Π.Θ., με αίτημα την επανεξέταση των υποθέσεων τους.

ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στους μεταγενέστερους - Μπ. ΜΠΡΕΧΤ